PN

V Bratislave dňa 02.11.2021

Vážení pacienti,

z dôvodu ochorenia MUDr Švarca je naša ambulancia do 05.11.2021 zatvorená.

K dispozícii sme Vám opäť dňa 08.11.2021.

Pre akútne stavy sme zabezpečili zastupovanie v ambulancii cievnej chirurgie u poskytovateľa CINRE s.r.o., NsP Medissimo, Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava – Petržalka. Kontaktujte prosím priamo MUDr. Silviu Kissovú (silvia.kissova@cinre.sk).

S úctou

Tím Súkromného chirurgického centra

Čerpanie dovolenky

Vážení pacienti, z dôvodu čerpania dovolenky personálom ambulancie je v dňoch 3. – 7. augusta 2020 ambulancia zatvorená.

Pre akútne stavy sme zabezpečili zastupovanie v ambulancii cievnej chirurgie u poskytovateľa CINRE s.r.o., NsP Medissimo, Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava – Petržalka. Kontaktujte prosím priamo MUDr. Silviu Kissovú (silvia.kissova@cinre.sk).

HYGIENICKÉ OPATRENIA V SÚVISLOSTI S COVID-19

Vážení pacienti, v súvislosti so šírením koronavírusu si Vás dovoľujeme požiadať o nasledovné.

Nakoľko sme tu pre Vás len za predpokladu, že nebudeme chorí, chráňte seba i nás a dodržiavajte prosím nasledovné pokyny:

  • Na vyšetrenie v žiadnom prípade neberte so sebou iného člena rodiny ako sprievod, pokiaľ to nie je vyslovene nevyhnutné
  • Do priestorov ambulancie vstupujte výlučne s nasadeným rúškom
  • Po vstupe do ambulancie dodržujte diskrétny odstup, ideálne viac ako 2 m
  • Zbytočne sa nedotýkajte povrchov, či už v spoločných priestoroch a v čakárni, alebo v ambulancii, hoci sú pravidelne dezinfikované

Do ambulancie prosím vstupujte po jednom.

Maximálny počet osôb v čakárni je: 1

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Opatrenie v súvislosti s ochorením COVID-19

V Bratislave dňa 03.05.2020

Vážení pacienti,

je nám to veľmi ľúto, no v dôsledku epidemiologickej situácie na území SR a v okolitých krajinách v súvislosti s COVID-19 a z dôvodu, že personál ambulancie je aktuálne na OČR so svojimi maloletými deťmi, sme boli nútení našu ambulanciu až do 6. mája 2020 zatvoriť. Ambulancia bude znovu otvorená dňom 11.05.2020.

Pre akútne stavy sme zabezpečili zastupovanie v ambulancii cievnej chirurgie u poskytovateľa CINRE s.r.o., NsP Medissimo, Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava – Petržalka. Kontaktujte prosím priamo MUDr. Silviu Kissovú (silvia.kissova@cinre.sk).

Zároveň by sme Vás touto cestou chceli požiadať, aby ste sa na MUDr. Kissovú obracali iba v prípade akútneho stavu.

V prípade potreby telefonickej konzultácie priamo s MUDr. Petrom Švarcom (napríklad v prípade, že sa o Vás pán doktor dlhodobo stará a došlo u Vás k zhoršeniu zdravotného stavu, prípadne potrebujete predpísať eRecept), kontaktujte ho prosím priamo na telefónnom čísle 0917 359 041, prípadne emailom na adrese dobrychirurg.sk@gmail.com.

Tieto kontakty Vás veľmi pekne prosíme nezneužívať v prípadoch, kedy to nie je úplne nevyhnutné.

S úctou

Tím Súkromného chirurgického centra