15.04.2019

Oznamujeme našim pacientom, že MUDr. Peter Švarc v priestoroch našej ambulancie mimo ordinačných hodín našej ambulancie vykonáva chirurgickú prax na základe povolenia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.  MUDr. Peter Švarc nie je zmluvným partnerom žiadnej zdravotnej poisťovne, výkony si pacient uhrádza v plnej výške sám. Pre informácie o aktuálnych voľných termínoch kontaktuje MUDr. Švarca na emailovej adrese mudrpetersvarc@gmail.com. Cenník výkonov na nahliadnutie