O nás

Naša ambulancia má za sebou viac ako 20 ročnú tradíciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti chirurgie a cievnej chirurgie a od jej vzniku až do roku 2016 sa jej venoval jej zakladateľ, MUDr. Ivan Belko, CSc.  Pod jeho vedením si vybudovala základňu viac ako 10.000 spokojných pacientov.

Od roku 2017 jeho miesto zastupuje MUDr. Peter Švarc. Pod jeho záštitou sa ambulancia špecializuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore cievna chirurgia a chirurgia.

Ambulanciu prevádzkuje spoločnosť Súkromné chirurgické centrum s.r.o., so sídlom Bazovského 2, 841 01 Bratislava, IČO: 47 381 116, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vo vložke č. 91845/B, odd. Sro.

Spoločnosť disponuje príslušnými povoleniami Bratislavského samosprávneho kraja na prevádzkovanie ambulancie cievnej chirurgie (http://bit.ly/2UL2ZBI) a chirurgie (http://bit.ly/2Gx6VNI).

Odborným zástupcom ambulancie vo všetkých špecializačných odboroch je MUDr. Peter Švarc.